Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο Χ.Ο.Ν. διοικείται από 7μελές συμβούλιο που εκλέγεται ανά δύο έτη.
Η τωρινή σύνθεσή του είναι η εξής:

Πρόεδρος : Σιφναίου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος : Κονταράτου Μαρουσώ
Γραμματέας : Τσιράκης Μπάμπης
Ταμίας : Μοστράτου Ζαμπέτα
Έφορος Χορευτικού Τμήματος : Ρούσσου Παναγιώτα
Έφορος Μουσικού Τμήματος : Ευαγγελοπούλου Μαργαρίτα
Έφορος Λαογραφικού Τμήματος : Γαβαλάς Νίκος

Επίτιμη Πρόεδρος : Μαρία Τριπολιτσιώτου – Τσουνάκη
f