ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

Ο Χ.Ο.Ν. διοικείται από 7μελές συμβούλιο που εκλέγεται ανά δύο έτη. Η τωρινή σύνθεσή του είναι η εξής:Πρόεδρος : Σιφναίου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος : Κονταράτου Μαρουσώ
Γραμματέας : Τσιράκης Μπάμπης
Ταμίας : Μοστράτου Ζαμπέτα
Έφορος Χορευτικού Τμήματος : Ρούσσου Παναγιώτα
Έφορος Μουσικού Τμήματος : Ευαγγελοπούλου Μαργαρίτα
Έφορος Λαογραφικού Τμήματος : Γαβαλάς Νίκος


Επίτιμη Πρόεδρος : Μαρία Τριπολιτσιώτου – Τσουνάκη